Intuïtieve ontwikkeling

Een droom die iets vertelt, een gedachte die zomaar uit de lucht komt vallen, een verhelderend inzicht. Intuïtie hebben we allemaal.

Spirituele bron

Soms lijkt het net of dingen toevallig gebeuren. Intuïtie is er, we hoeven er geen moeite voor te doen. Het is zorgzame informatie die continu vanuit een spirituele bron wordt uitgezonden naar de mens in het hier en nu. Er zijn zoveel momenten waarop intuïtieve aanwijzingen zich aandienen. Als we deze leren zien en herkennen, ontdekken we dat ons leven vol is met goede raad van binnenuit.

De opleiding

 

In de basisopleiding Intuïtieve ontwikkeling staat deze intuïtie (helder zien, voelen weten, ruiken of proeven) centraal.

Je krijgt inzicht in jouw overlevingspatronen en je gaat via meditaties terug naar herinneringen die jouw diepste verlangens en dromen weergeven. Je komt weer terug en thuis bij jezelf.

Vertrouwen in jezelf staat centraal tijdens deze eenjarige basisopleiding, die tevens jaar 1 is van de hbo beroepsopleiding. Aan het einde van de opleiding krijg je een certificaat.

 

De inhoud

Eerste module

Je leert jezelf verbinden met de aarde en maakt contact met je voelen. We gebruiken visualisatie, dans en beweging als verkenningstocht door je eigen energiesysteem.

Tweede module

Je krijgt inzicht in hoe je met jezelf en met de ander communiceert. Het gaat over het voelen en zichtbaar maken van de aura, het ervaren van energiekoorden en het loslaten van beperkende gedachtepatronen.

Derde module

Werken met geluid, fonoforese en klankschalen. Je ontdekt de kracht van edelstenen en leert over de mannelijke en vrouwelijke polariteit.

Na afronding

Met behulp van geleide meditaties, visualisaties en praktische oefeningen met energie heb je na dit jaar een basis gelegd om je bewust te worden wat er op verschillende energieniveaus gebeurt. Ook merk je dat je bewuster voelt, weet en ziet. Je hebt vertrouwen gevonden in jezelf en je kunt praktisch omgaan met energie.

Het jaar wordt afgesloten met een persoonlijk evaluatiegesprek. Er wordt op readingniveau gekeken welke processen zich spiegelen en op basis van deze waargenomen informatie krijgt de deelnemer een persoonlijk advies. Als het basisjaar met goed gevolg is afgerond, is dit tevens het begin van de Hbo beroepsopleiding Holistisch energetisch therapeut, die zich richt op het beroepsmatig inzetten van intuïtieve vaardigheden.

 

Start groep A

Maandagavond 
18 april 2022
Aanvang: 19:00 uur
Afronding: 21:00 uur

Locatie

CVIO
Schapedijkje 2a
9101 ET Dokkum

Kosten

€ 1185,00, betaling in drie gelijke termijnen mogelijk

 

Meer weten?

Neem contact met ons op of download de studiegids

Aanmelden

Na aanmelden volgt eerst een intakegesprek waarin we samen besluiten of deze opleiding passend voor je is. Mocht je elders al een basisopleiding Intuïtieve ontwikkeling hebben afgerond, dan wordt na de intake vastgesteld of je kan instromen in het tweede jaar van de beroepsopleiding.

Aanmelding basisopleiding

Ik was op zoek naar een plek waar ik een innerlijke reis kon maken, om te leren meer vanuit mijn gevoel te leven en niet meer alleen vanuit mijn verstand. Ik had hier behoefte aan voor mijn persoonlijke ontwikkeling, maar ook om anders in mijn werk in de jeugdzorg te staan. Ik twijfelde of ik een persoonlijke training of een opleiding zou volgen. Bij CVIO vond ik een combinatie van beide. Het eerste jaar, het basisjaar Intuïtieve ontwikkeling, heeft mij veel inzicht gegeven over
mijn levensthema’s die mij laten groeien, maar ook die mij blokkeren om bij mijn innerlijke gevoel te komen. Het was een jaar van intense belevingen en confrontaties die mij steeds een stuk verder op weg hebben geholpen om bij mijn eigenheid te komen. Ik heb geleerd hoe de chakra’s werken en met elkaar in verbinding staan. In de les wordt gewerkt via meditatie/visualisatie, dans/ beweging, soms met gebruik van edelstenen, klankschaal, stemvork of medicijnwiel. Na een jaar kan ik zeggen dat ik gestart ben met een intense innerlijke levensreis waarin geen weg terug is, waar de reis het thema is en niet gekoerst wordt op een einddoel. Ik leer mijzelf en de ander energetisch helend te voeden en ballast los te laten.

Dineke