FAQ

Wat is het verschil tussen een healing en een reading?

Healing is een werkvorm die zich richt op het bewust maken van het energieveldveld, waarbij via handoplegging gebruik wordt gemaakt van energieën in en op het lichaam.
Reading is een intuïtieve waarneming met het geestesoog van het energieveld in en om het lichaam. Deze waarnemingen worden waargenomen in de vorm van beelden, geluiden of door te voelen.

Wat voor soort mensen volgen opleidingen bij CVIO?

Dat is heel divers. Het zijn mannen en vrouwen in de leeftijd tussen 20 en 80 jaar. Ook qua beroep is het een divers geheel. Denk aan pedicures, verpleegkundigen, ambtenaren, dominees, docenten, secretaresses etc.

Ik heb geen gave om aura’s te lezen, kan ik dan wel meedoen?

Jazeker, intuïtieve ontwikkeling is voor iedereen weggelegd, de gave om aura’s te lezen zit vervat in de intuïtieve ontwikkeling.

Wat is het verschil tussen de basisopleiding Intuïtieve ontwikkeling en de beroepsopleiding tot holistisch energetisch therapeut?

De basisopleiding is een leerweg voor iedereen die ervoor openstaat dat de mens zich bewust kan worden wat er op verschillende energieniveaus gebeurt. De basisopleiding kan ook uitsluitend dienen voor je eigen intuïtieve ontwikkeling. De basisopleiding duurt 1 jaar en is tevens jaar 1 van de beroepsopleiding.

De vervolgberoepsopleiding richt zich zowel op verdere verdieping van eigen intuïtieve ontwikkeling, als het beroepsmatig inzetten van de intuïtieve vaardigheden.

Ik wil graag holistisch energetisch therapeut worden. Wat zijn de instroomeisen om te mogen deelnemen?

Het toelatingsniveau is minimaal mbo+werk- en denkniveau. Je beschikt over goede sociale vaardigheden en hebt geen fysieke of geestelijke beperking die het volgen van de lesmodules en het uitvoeren van onderwijsinstructies (nadelig voor jezelf, medestudenten of docenten) kunnen beïnvloeden.

Tevens moet je moet het basisjaar Intuïtieve ontwikkeling hebben afgerond, evenals een positief advies na het evaluatiegesprek. Voor het volgen van het basisjaar is eerst ook altijd een intakegesprek.

Uit hoeveel personen bestaat een groep bij het CVIO?

De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 12 personen.

Moet ik voor de beroepsopleiding holistisch energetisch therapeut veel lezen?

Ja en nee, de theorie die we lezen, krijgt een betekenis van de processen van het energetisch systeem, zodat eigen processen verder uitgediept, doorgrond, doorleefd en geïntegreerd kunnen worden.

Wie zijn de vaste docenten?

Er zijn in totaal vier docenten: Diana ter Heegde, Anneke Dijkstra, Suzanne Dijkstra en Margriet de Boer

Wat kan ik er uiteindelijk mee worden?

Holistisch Energetisch Therapeut met de mogelijkheid om de intuïtieve vaardigheden beroepsmatig in te zetten.

Wat is de studiebelasting van de hbo-opleiding?

Gemiddeld zo’n twintig uur per week.

Hoe zijn de lessen opgebouwd?

Met behulp van meditatie en visualisatie is er een leerklimaat waarin de deelnemer zwakke en sterke kanten van zijn persoonlijkheid kan uitdagen. Hij kan tevens creativiteit, verlangens, intuïtie en intenties ontwikkelen.

Download de studiegids

Ben je geïnteresseerd in het studieprogramma van één van onze opleidingen? Vul dan je naam en e-mailadres in en ontvang de studiegids meteen in je mailbox.

Ben je geïnteresseerd in het studieprogramma van één van onze opleidingen? Vul dan je naam en e-mailadres in en ontvang de studiegids meteen in je mailbox.