Het centrum

Centrum voor intuïtieve ontwikkeling

CVIO staat voor Centrum voor intuïtieve ontwikkeling. Het is een opleidingsinstituut dat opleidt in het werken met het energetisch systeem. Vanuit een holistische energetische visie krijgt de student mogelijkheden aangereikt om zijn eigen intuïtieve en energetische vermogens te leren herkennen, te ontwikkelen en toe te passen.

De basisopleidingen zijn erop gericht de eigen intuïtie te ontwikkelen. CVIO kent een eenjarige voorbereidende beroepsopleiding op mbo-niveau en een vierjarige jarige beroepsopleiding voor Holistisch energetisch therapeut. De vierjarige beroepsopleiding richt zich op het beroepsmatig inzetten van intuïtieve vaardigheden en kan ook gedaan worden door diegenen die zich bewust willen worden wie ze zijn, contact willen maken met gevoelens en gedachten en deze toegankelijk maken voor zichzelf.

Algemene leiding

De algemene leiding berust bij de opleidingscoördinator Margriet de Boer. Zij is de oprichter van CVIO en is eindverantwoordelijk voor de organisatie en activiteiten als geheel.

De opleidingscoördinator, studiecoördinator en stagecoördinator vormen samen een managementteam. Besluitvorming vindt plaats in het managementteam.

CVIO heeft voor basisopleidingen en beroepsopleiding een werkveldadviescommissie (WAC). Zij adviseert ten aanzien van de ontwikkelingen in het werkveld Holistische energetische therapie en de betekenis daarvan voor het onderwijs.

Het team

Margriet de Boer

Margriet de Boer

Oprichter, opleidingscoördinator, docent

“Leren luisteren naar intuïtieve vermogens en deze bestaansrecht geven is mijn uitdaging”

Anneke Dijkstra

Anneke Dijkstra

Docent

“Leven en werken vanuit mijn hart en daarop mogen vertrouwen”

Diana ter Heegde

Diana ter Heegde

Docent

“Vanuit een vertrouwde geborgde setting leren hoe je jezelf kunt zijn”

De opleidingen

Basisopleiding

De basisopleiding leert je bewust te worden van je intuïtie. Het is een leerweg die je jouw innerlijke kracht laat zien en die je bewust maakt van diverse levensvragen.

Beroepsopleiding

In de opleiding Holistisch energetisch therapeut leer je het beroepsmatig inzetten van intuïtieve vaardigheden en bewust leren werken met energie.

Verdiepingsjaar

Bij- en nascholing voor therapeuten die zich willen verdiepen. In dit verdiepingsjaar krijg je als therapeut een verdieping in bewustzijnsgroei met behulp van meditatie en visualisatie.

Bij- en nascholing

Kennis opfrissen of verdiepen. Permanente educatie betekent leren onderhouden. Leren geeft je de flexibiliteit om je snel aan veranderde situaties aan te passen. CVIO biedt een aantal bij- en nascholingscursussen.

Opleidingen van CVIO zijn erkend en geaccrediteerd door:

Contact

Adres

Schapedijkje 2a
90101ET Dokkum

Telefoonnummer

0519 – 22 07 00

E-mail

Stuur een bericht